Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji

Administracja Administracja I-go st. Studia  – PROFIL OGÓLNOAKADEMICI obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

Administracja – 2 tygodnie 60 godzin – w II i IV semestrze

I-go stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne Studia – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Obsługa Biznesu Studia – PROFIL PRAKTYCZNY

Prawo (studia jednolite magisterskie) Studia – PROFIL PRAKTYCZNY