I-III rok Zarządzanie Publiczne – Studia Licencjackie

II-III rok Public Relations – Studia Licencjackie

II rok Politologia, specjalność: Europa Master – Studia uzupełniające magisterskie

II i III rok Bezpieczeństwo Międzynarodowe – Studia Licencjackie

II i III rok Administracja Publiczna i Rozwój Regionalny – Studia Licencjackie

II i III rok Politologia – Studia Licencjackie

II i III rok Stosunki Międzynarodowe – Studia Licencjackie

II i III rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Studia Licencjackie

II rok II-go stopnia Zarządzanie Informacją w Nowych Mediach – Studia uzupełniające magisterskie