Oferta szkoleń – opiekunowie – ARCHIWUM

  1. Szkolenie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) (PDF, 308 KB)
  2. Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające (80 godz) (PDF, 240 KB)
  3. Szkolenie dla wolontariusza (40 godz.) (PDF, 260 KB)
  4. Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.) (PDF, 296 KB)
  5. Szkolenie dla dziennego opiekuna – szkolenie uzupełniające (40 godz.)(PDF, 225 KB)

Dnia 7 lutego 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał decyzję nr 5/2013 zatwierdzającą programy szkoleń przygotowane na Uniwersytecie Opolskim, nadające uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole, współautorstwo: dr I. Dąbrowska-Jabłońska, prof. A. Weissbrot-Koziarska, dr A. Kurcz

Decyzja została wydana na okres 5 lat.

Fotografia przedstawia studentów będących na wykładzie podczas szkolenia z dydaktyki szkoły wyższej.