Praktyka – Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne   im. Henryka   Blajera Psychomed Marek Blajer, z siedzibą w Opolu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1

oferuje praktyki dla studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry terapeutów, czynne uczestnictwo w pracy placówki, możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz przyjazną atmosferę.
Centrum realizuje zarówno usługi medyczne, terapeutyczne, jak też szeroki wachlarz programów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych, warsztaty, szkolenia w zakresie zapobiegania uzależnieniom i zapobiegania przemocy. Programy realizowane są w szkołach i punktach konsultacyjnych.

Zadania naszej placówki realizowane są w ramach niżej wymienionych komórek:

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO   

 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie
 • W ramach Centrum zorganizowane są dwa Zespoły Leczenia Środowiskowego w Opolu i Kluczborku

PSYCHIATRA

 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej
 • Diagnostyka uzależnień
 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne
 • Leczenie farmakologiczne i za pomocą psychoterapii

PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

 • Diagnostyka i terapia problemów seksualnych kobiet i mężczyzn, brak akceptacji orientacji seksualnej, problemy                  w zakresie tożsamości płciowej (w terapii wykorzystywana jest farmakoterapia, psychoterapia par i metody treningowe)
 • Edukacja seksualna
 • Wparcie dla ofiar przemocy seksualnej
 • Opiniowanie sądowo-seksuologiczne

PORADNIA LECZENIA NERWIC,
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia par i rodzin
 • Psychoterapia stanów lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i in.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi
 • Psychoedukacja z zakresu rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem, treningi relaksacji, warsztaty redukcji stresu
 • Biofeedback

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 • Diagnostyka psychologiczna
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

 • Terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Terapia pacjentów po udarach mózgu, którzy stracili w wyniku choroby zdolność mówienia lub/i rozumienia mowy
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów autystycznych prowadzonych przez Zespół Centrum Leczenia Środowiskowego

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

 Ośrodek realizuje projekty w zakresie szeroko rozumianej psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Treściowo projekty związane są z zapobieganiem wszelkich patologicznych zjawisk społecznych, a w szczególności przemocy, narkomanii, alkoholizmowi, jak też uzależnieniom behawioralnym, czy też zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Skierowane są do różnych wiekowo odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, młodzieży szkolnej i środowisku wychowawczemu.

Pracownia współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Opolu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1.

Projekty profilaktyczne realizowane są w szkołach i na naszym terenie w formie wykładu, dyskusji, warsztatu, zabawy psychologicznej. warsztatu, czy też zabawy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form przekazu.

OŚRODEK EKSPERTYZ SĄDOWYCH

 Ośrodek Ekspertyz Sądowych funkcjonuje w ramach Centrum Diagnostyczno –Terapeutycznego PSYCHOMED. Inicjatorem powołania i kierownikiem Ośrodka  jest Marek Blajer -lekarz specjalista psychiatra, seksuolog, przysięgły biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w dziedzinie seksuologii i psychiatrii. W zakresie Ośrodka Ekspertyz Sądowych wykonywane są opinie sądowo – psychiatryczne, psychologiczne oraz seksuologiczne na zlecenie Sądów, Prokuratur i Policji.

Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt: tel.: +48 602 324 996,  lub psychomed1993@gmail.com
dr Marek Blajer

Pobierz plik (PDF, 164 KB)