Życzymy wszystkim naszym pracownikom, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością.

Życzą pracownicy Obszaru Praktyk Studenckich