Logo Uniwersytetu Opolskiegoz dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenie organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim

 

 

 

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenie organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim