Logo Uniwersytetu na czarnym tlez dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych

 

 

 

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie  szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych (PDF, 145 KB)