Logo Uniwersytetu na czarnym tlez dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim

 
 
 
 
 

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 września 2020 r.w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 166 KB)