w Uniwersytecie Opolskim, oraz ich prowadzeniu w systemie IRK

Studia podyplomowe: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – niestacjonarne – profil praktyczny

Studia podyplomowe: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – niestacjonarne – profil ogólnoakademicki

Studia podyplomowe: METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ – niestacjonarne – profil praktyczny

Studia podyplomowe: INFORMACJA I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI – niestacjonarne – profil ogólnoakademicki

Studia podyplomowe: PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I TERAPII OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – niestacjonarne – profil praktyczny

Studia podyplomowe: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO – niestacjonarne – profil ogólnoakademicki

Studia podyplomowe: STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE – niestacjonarne – profil ogólnoakademicki

Studia podyplomowe: PSYCHOGERONTOLOGIA – niestacjonarne – profil praktyczny