Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wytyczne dotyczące zasad utrzymania bezpieczeństwa na terenie obiektów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2021/2022

Poniżej znajdują się wytyczne kanclerza UO dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki podczas korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2021/2022.

 

 

 

Pobierz:
INSTRUKCJA NR 9/2021 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad utrzymania bezpieczeństwa na terenie obiektów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2021/2022 (PDF, 424 KB