Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: WRE.5632.2.2020 dla Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu OpolskiegoZgodnie z art.92 q ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego otrzymało zgodę Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.2.202020 na prowadzenie następujących kursów:

  • kurs na wychowawcę wypoczynku,
  • kurs dla kierownika wypoczynku.