Ogłaszam, że w dniu 07.04.2023 r. dzień pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Opolskiego kończy się o godzinie 12.00.

mgr Zbigniew Budziszewski

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego