Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: W dniu 26 sierpnia 2022 r. administracja Obszaru Edukacji Ustawicznej i Praktyk kończy pracę o godzinie 14.00Ogłaszam, że z powodu zapowiadanych wysokich temperatur w dniu 26.08.2022 r. dzień pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Opolskiego kończy się o godzinie 14.00

mgr Joanna Kostuś
z-ca Kanclerza UO