Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:W dniu 19.08.2022 r. administracja Obszaru Edukacji Ustawicznej i Praktyk kończy pracę o godzinie 13.00.W nawiązaniu do przesłanej informacji z dnia 16.08.2022r. przekazuję, że z powodu zapowiadanych wysokich temperatur w dniu 19.08.2022r. dzień pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Opolskiego w tych dniach kończy się o godzinie 13.00.

mgr Zbigniew Budziszewski
Kanclerza UO