Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga, rusza elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelnianeW piątek 3 grudnia 2021 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych, realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje.

 

 

Przypominamy:

  • Każdy kurs trwa 15 godzin;
  • Student ma obowiązek weryfikacji harmonogramu studiów pod kątem kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne, język obcy nowożytny), z której w danym semestrze powinien wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany;
  • Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej główną dyscypliną danego kierunku studiów;
  • Każdy kurs został przypisany tylko do jednej z kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne). Kody kursów posiadają symbol kategorii, w której się znajdują (H, S, O);
  • Kurs może być również prowadzony w języku obcym nowożytnym, z kodem JO. Istnieją kursy realizowane jako kursy w języku obcym nowożytnym humanistyczne i społeczne z kodem JO-H oraz JO-S.

Oferta kursów ogólnouczelnianych;

  • Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może zrealizować w danym semestrze jeden kurs, po uzyskaniu zgody dziekana na uznanie kursu, który realizuje na drugim kierunku;
  • Określony kurs student może zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia;·
  • Studenci studiów niestacjonarnych realizują kursy zmienne ogólnouczelniane w wymiarze 9 godzin. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem
    zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego oraz regulamin zapisów na kursy zmienne ogólnouczelniane.