Logo Uniwersytetu Opolskiego na czarnym tle. Uwaga! Domy studenta będą zamykane o północy! Nowe zarządzenie kanclerza Uniwersytetu Opolskiego.POSTANOWIENIE nr 8/2020
Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zamykania Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego po godzinie 24.00

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania wszystkie Domy Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą zamykane o godzinie 24.00.
Po tej godzinie obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i wychodzenia z budynków Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego. Osoby przychodzące po godzinie 24.00 nie będą wpuszczane.
2. Wyjątek stanowić będą osoby pracujące, które będą wpuszczane do Domów Studenta po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy, że pracują w godzinach nocnych.

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pobierz:
Postanowienie Kanclerza nr 8/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zamykania Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego po godzinie 24.00 (PDF, 43 KB)”