Struktura

Obszar Praktyk Studenckich

PRAKTYKI STUDENCKIE – ZAWODOWE

PRAKTYKI STUDENCKIE: KIERUNKI OKOŁOMEDYCZNE

mgr Justyna Bobińska – referent
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
e-mail: justyna.bobinska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 22 (w sieci UO 3522)
I piętro pok. 106

PRAKTYKI STUDENCKIE – PEDAGOGICZNE

mgr Wioletta Walga-Piekorz – specjalista
e-mail: praktyki@uni.opole.pl
e-mail: wioletta.walega-piekorz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 560 (w sieci UO 3560)
I piętro pok. 106

PRAKTYKI – KIERUNEK LEKARSKI

Sandra Piekoszewska – samodzielny referent
e-mail: sandra.piekoszewska@uni.opole.pl
e-mail: lekarskipraktyki@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 07 (w sieci UO 3507)
I piętro pok. 114

PIELĘGNIARSTWO
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

mgr Bożena Górniak – specjalista
e-mail: bozena.gorniak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 47 (w sieci UO 3547)
I piętro pok. 111

PRAKTYKI

Sandra Piekoszewska – samodzielny referent
e-mail: sandra.piekoszewska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 07 (w sieci UO 3507)
I piętro pok. 114

mgr Justyna Połoczańska-Czech – specjalista
e-mail: justyna.poloczanska-czech@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 44 (w sieci UO 3544)
I piętro pok. 101

ADMINISTRATOR STRONY:

mgr Waldemar Smak – specjalista informatyk
e-mail: wsmak@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 27 (w sieci UO 3527)
III piętro pok. 311

POŁOŻNICTWO, DIETETYKA

mgr inż. Agnieszka Komuszyńska – specjalista
e-mail: agnieszka.komuszynska@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 44 (w sieci UO 3544)
I piętro pok. 101

FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA

Aneta Praszel – specjalista
e-mail: aneta.praszel@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 47 (w sieci UO 3547)
I piętro pok. 111