Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga Studenci! Odbiór skierowań na praktyki. Termin zwrotu uzupełnionych dokumentów do końca marca 2020 r.Edukacja Ustawiczna, Praktyki uprzejmie proszą studentów wymienionych niżej kierunków:

 

 

 

 


  • II rok Historia – specjalność nauczycielska,
  • II rok Muzykologia z Edukacją Artystyczną,
  • I rok II-go Stopnia Filologia Angielska – Specjalność Nauczycielska,
  • I rok II-go Stopnia Filologia Germańska – Specjalność Nauczycielska,
  • II rok Filologia Germańska – Specjalność Nauczycielska z Językiem Niemieckim w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
  • II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym,
  • II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną,
  • II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Obcym,

  • I rok Język biznesu,
  • I rok Język angielski w turystyce- profil praktyczny,
  • I rok Języki obce w służbie publicznej,
  • II rok Język polski od podstaw z językiem niemieckim,
  • II rok Języki obce w sektorze usług,
  • III rok Język angielski w turystyce,
  • II rok EPC,
  • II rok Fil. ang-BE III sem profil praktyczny,
  • II rok Filologia angielska,
  • II rok Filologia germańska,
  • II rok Filologia polska- sp. dokument.-redaktorska,
  • II rok Filologia romańska od podstaw,

  • II rok Biotechnologia inż,
  • II rok Biotechnologia medyczna,
  • II rok Biologia,

  • II rok Chemia Biologiczna,
  • II rok Chemia i Analityka Żywności
  • II rok Chemia Nowoczesnych Materiałów
  • III rok Chemia Nowoczesnych Materiałów

  • II rok Ekonomia,
  • II rok Ekonomia-international business,
  • II rok Gospodarka Przestrzenna,
  • II rok Logistyka,
  • II rok Zarządzanie,,
  • II rok Logistyka NST,
  • II rok Ekonomia NST,

  • II rok Odnawialne Źródła Energii,
  • II rok Rolnictwo,
  • III rok Odnawialne Źródła Energii,
  • III rok Architektura Krajobrazu,
  • III rok Ochrona Środowiska,
  • III rok ETI,
  • III rok Architektura Krajobrazu NST,
  • II rok Gospodarka Leśna NST,
  • II rok Rolnictwo NST,

  • II rok Nauki o Rodzinie,
  • III rok Teologia Kapłańska,
  • III rok Teologia Katechetyczno – Pastoralna,
  • II rok Turystyka i Kultura Śródziemnomorska

  • II rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną,
  • II rok Pedagogika Specjalna – Profil Praktyczny,
  • II rok Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Terapeutyczna
  • II rok Praca Socjalna

  • II rok Politologia,
  • III rok Politologia,
  • II rok Zarządzanie Publiczne,
  • II rok Stosunki Międzynarodowe,
  • III rok Stosunki Międzynarodowe,
  • III rok Bezpieczeństwo Międzynarooowe,
  • III rok Dziennikarstwo

  • I rok Administracja,
  • II rok Administracja,
  • II rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
  • I rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
  • III rok Prawo,
  • II rok Obsługa Biznesu

  • II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

  • II rok Informatyka,
  • II rok Matematyka

o odbiór skierowań na praktyki.

Termin zwrotu uzupełnionych dokumentów do końca marca 2020 r.