Praktyka ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O. W SUCHYM BORZE stażu/praktyki/wolontariatu

Zgłoszenie oferty:

stażu / praktyki / wolontariatu

 

ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O. W SUCHYM BORZE przedstawia ofertę odbycia praktyki dla studentów kierunków pedagogicznych na stanowisku Wychowawca/Opiekun. Jesteśmy głównie zainteresowani organizacją praktyk we wrześniu (miesięczna praktyka), ale jesteśmy elastyczni co do różnych terminów. Jesteśmy skłonni do pokrycia kosztów dojazdu studenta na praktykę. Szczegóły współpracy omówione zostaną z zainteresowanymi praktykami / stażem / wolontariatem studentami.

 

Miejsce pracy:
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze.
Kontakt:  Ilona Niewiadomska
tel.: 77 427 07 75 wew. 23,

ordim@wp.pl