Praktyka Centrum Terapii i Psychoedukacji, Opole, Oleska

Centrum Terapii i Psychoedukacji
Agata Mróz-Pankowska, Sławomir Pankowski s. c.

 

Centrum Terapii i Psychoedukacji oferuje praktyki dla studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry terapeutów, czynne uczestnictwo w pracy placówki, możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz przyjazną atmosferę.
Centrum realizuje zarówno usługi medyczne, terapeutyczne, jak też szeroki wachlarz programów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych, warsztaty, szkolenia w zakresie zapobiegania uzależnieniom i zapobiegania przemocy. Programy realizowane są w szkołach i punktach konsultacyjnych.
Świadczenia terapeutyczne wykonywane są w ramach niżej wymienionych komórek:

 

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO   
 • Leczenie, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm)
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie
 • W ramach Centrum zorganizowane są dwa Zespoły Leczenia Środowiskowego w Opolu i Kluczborku
PSYCHIATRA
 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej
 • Diagnostyka uzależnień
 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne
 • Leczenie farmakologiczne i za pomocą psychoterapii

 

PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

 

 • Diagnostyka i terapia problemów seksualnych kobiet i mężczyzn, brak akceptacji orientacji seksualnej, problemy w zakresie tożsamości płciowej (w terapii wykorzystywana jest farmakoterapia, psychoterapia par i metody treningowe)
 • Edukacja seksualna
 • Wparcie dla ofiar przemocy seksualnej
 • Opiniowanie sądowo-seksuologiczne

 

PORADNIA LECZENIA NERWIC,
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia par i rodzin
 • Psychoterapia stanów lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i in.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i in.)
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi
 • Psychoedukacja z zakresu rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem, treningi relaksacji, warsztaty redukcji stresu
 • Biofeedback
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
 • Diagnostyka psychologiczna
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne

 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i in.)
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla Gmin i szkół.
 • Grupa AA
LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA
 • Terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Terapia pacjentów po udarach mózgu, którzy stracili w wyniku choroby zdolność mówienia lub/i rozumienia mowy
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów autystycznych prowadzonych przez Zespół Centrum Leczenia Środowiskowego

 

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ (KLUCZBORK, TURAWA)
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
 • Pomoc terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

 

Pobierz plik (PDF, 672 KB)