Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I – III rok Zarządzanie Publiczne – Studia Licencjackie

II – III rok Public Relations – Studia Licencjackie

II rok Politologia, specjalność: Europa Master – Studia uzupełniające magisterskie

II i III rok Bezpieczeństwo Międzynarodowe – Studia Licencjackie

II i III rok Administracja Publiczna i Rozwój Regionalny – Studia Licencjackie

II i III rok Politologia – Studia Licencjackie

II i III rok Stosunki Międzynarodowe – Studia Licencjackie

II i III rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Studia Licencjackie

II rok II-go stopnia Zarządzanie Informacją w Nowych Mediach – Studia uzupełniające magisterskie