Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Filologiczny

II rok Games Studies

I i II rok Game Studies studia I-go stopnia – PROFIL PRAKTYCZNY, I-IV semestr


 

II rok Lingwinistyka Stosowana


English in Public Communication –  studia stacjonarne I-go stopnia, PROFIL AKADEMICKI


English Philology I-go stopnia, PROFIL PRAKTYCZNY

English Philology wszystkie moduły wybieralne – studia stacjonarne I-go stopnia PROFIL AKADEMICKI

English Philology wszystkie moduły wybieralne – studia niestacjonarne I-go stopnia PROFIL AKADEMICKI dla programu studiów od 2020 r

Język angielski w turystyce, studia I-go stopnia – PROFIL PRAKTYCZNY, I-IV semestr


 

II rok studia I-go stopnia Germanistik Moduł Wybieralny: Translatorik, Deutsch in Recht und Wirtschaft, Germanistik mit erweitertem Englischunterricht – studia stacjonarne

Germanistik, studia II-go stopnia, Moduł Nauczycielski Rok i semestr studiów: I rok, semestr 2 – Studia stacjonarne II stopnia


II rok I-go stopnia Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Filologia romańska od podstaw

II rok I-go stopnia Język Biznesu semestr IV – stacjonarne

II rok Logopedia z Językiem polskim jako obcym – semestr IV

II rok Kulturoznawstwo – semestr IV

II rok Język czeski w sektorze usług – semestr IV – stacjonarne

II rok Filologia polska – semestr IV

II rok Edytorstwo – semestr IV


Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.