Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii

I rok i II rok I-go HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II-go st. HISTORIA Moduł: NAUCZYCIELSKI – HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

HISTORII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I-go i II-go MUZYKOLOGIA – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II-go HISTORIA Moduł: ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNĄ DOKUMENTACJĄ REGIONALNĄ – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok I-go HISTORIA Moduł: BADAWCZY – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

II rok I-go Historia moduł: edukacyjno-popularyzatorski – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI