Oferty staży i praktyk studenckich

Umowy/Porozumienia/Listy intencyjne o współpracy (szczebel Uniwersytecki) podpisane w latach 2005 - 2018

 • 06.2018 r. – Polski Związek Łowiecki –. umowa o współpracy w zakresie kształtowania programów studiów na kier. Przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, odbywanie praktyk i staży.
 • 02.2018 r. – ATOS GDC Polska – umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 07.2017 r. – BANK PKO S.A. – umowa o współpracy dot. wydania legitymacji studenckiej z funkcją karty płatniczej dla studentów UO
 • 06.2017 r. – PWC (Pricewaterhousecoopers) Katowice – Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 04.2017 r. – MIASTO OPOLE, PO, PMWSZ – Porozumienie o współpracy, realizacja krótkometrażowych filmów promujących Opole jako ośrodek akademicki
 • 03.2017 r. – WUP Opole – Umowa Partnerstwa Lokalnego na rzecz działań do poszerzania wiedzy, rozwoju i doskonalenia przyszłych kadr wpływających na rozwój regionu
 • 02.2017 r. – NUTRICIA Zaklady Produkc.+Fundacja – Porozumienie o współpracy, infrastrukturalny rozwój sektora ochrony zdrowia, zwiększenia dostępności usług edukacyjnych, medycznych i socjalnych
 • 01.2017 r. – OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY –na czas nieoznaczony, Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy i edukacji
 • 12.2016 r. – Excelmedia sp. z o.o. w Opolu
 • 11.2016 r.-31.12.2016 r. TV S.A. oddział w Opolu – Umowa nr 181/OPO/2016, realizacja programu „Akademicki Kwadrans”
 • 11.2016 r. –MIASTO OPOLE –Porozumienie o współpracy dot. podnoszenia poziomu kształcenia i rozwoju kulturowego środow. Akadem., propagowanie kultury wśród studentów, tworzenie nowych kierunków studiów, organiz. Konferencji, działania promocyjne, finansowanie projektów
 • 10.2016 r. – WIK Opole – na czas nieokreśłony, Porozumienie o współpracy badawczo-wdrożeniowej i szkoleniowej
 • 06.2016 r. – STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH Warszawa – Ramowa umowa o współpracy dot. przeprowadzenie historycznych badań naukowych w zakresie techniki, elektryki i działalności SEP
 • 03.2016 r. – IBM Wrocław – Porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowych
 • 03.2016 r. – PRZEDSIĘBIORSTWO el12 Opole – List Intencyjny z IMiI
 • 02.2016 r. – Umowa z Narodowym Uniwersytetem Technologii Śpożywczych w Kijowie
 • 01.2016 r. – CAPGEMINI POLSKA – Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 11.2015 r. – eTCC Wrocław – List Intencyjny z IMiI
 • 11.2015 r.-30.06.2020 – VITAL MEDIC Kluczbork – Umowa ner 1 do Umowy Ramowej o współpracy z W.MFI – projekt „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu utworzenia wirtualnego symulatora zabiegów operacyjnych w neurochirurgii”
 • 10.2015 r. – WUP Opole – Porozumienie o współpracy dot. planowania karier zawodowych, info o rynku pracy i badań, itp.
 • 10.2015 r. – NOVAVIS Warszawa – Porozumienie intencyjne do nawiązania współpracy podczas prac badawczo-rozwojowych nad technologią magazynowania energii
 • 07.2015 r. – URZĄD STATYSTYCZNY Opole –na czas niekreślony, Porozumienie 2/2015 dot. przyjęcia na praktykę studencką
 • 06.2015 r. – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu
 • 05.2015 r.- JARUS, PARK NAUK.-TECH., FUNDACJA EBE – Porozumienie o współpracy w spr. powołania inicjatywy klastrowej „Uni-Energo-Prefabud-Synteza
 • 06.2015 r.- Centrum Partnerstwa Wschodniego – Umowa z Narodowym Uniwersytetem Politechniki Lwowskiej
 • 01.2015 r. – KOLAB EUROPE Opole – Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 12.2014 r. – PRO MEDIA Opole – Umowa przy realizacji projektu „Akademicka”
 • 10.2014 r. – Centrum Polinegra (Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe Polimery-Materiały- Technologie dla Gospodarki)
 • 10.2014 r. – Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
 • 09.2014 r. – Umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Entologii Niemców Europy Wschodniej w Freiburgu (IVDE Freiburg) oraz Instytutem Filologii Germańskiej naszego Uniwersytetu
 • 07.2014 r.- LKS ROLNIK Głogówek – Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sportu
 • 07.2014 r. – SMUDA CONSULTING Dobrzeń Mały – Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 04.2014 r. – OPTA DATA Opole – Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 03.2014 r. – Bank Zachodni WBK S.A.
 • 02.2014 r. – REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Opole – dyr. Lesław Tomczak
 • 02.2014 r. – Dom Tłumaczeń SOWA – właściciel Ewa Rogozińska, Umowa o współpracy w zakresie praktyk i staży studentów, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, udział w projektach itp.
 • 11.2013 r. – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOI USTAWICZNEGO Strzelce Opolskie –dyr. Halina Kajstura
 • 09.2013 r. – MIEJSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI Opole – dyr. Małgorzata Szeląg, 16.06.2003 r.– dyr. Alicja Skubacz
 • 08.2013 r. – Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • 06.2013 r. – Centrum Partnerstwa Wschodniego – Umowa z Lwowską Akademią Finansową
 • Centrum Partnerstwa Wschodniego – Umowa z Państwowym Instytutem Sztuki im. 18.06.2013 r. – Michajła Bojczuka
 • 06.2013 – Umowa z Narodowym Uniwersytetem Lotniczym
 • 05.2013 r. – PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY – przez okres 5 lat, Umowa Partnerska
 • 05.2013 r. – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
 • 05.2013 r. – TEXT PARTNER Słone –Marek Gawrysiak, staże i praktyki absolwenckich
 • 04.2013 r. – OCRG, URZĄD MIASTA, PO – Porozumienie o współpracy w zakresie wymiany inform. prowadz. Prac badawczo-rozwoj., szkoleń, seminariów, działalność szkoleniowo-doradcza
 • 03.2013 r. – Excelmedia S.C.
 • 11.2011 r. – CENTRUM NAUK PRZYRODNICZYCH Opole – naczelnik Wydz. Oświaty Irena Koszyk
 • 12.2012 r. – Kinder Centrum w Opolu
 • 11.2012 r. – Ośrodek doradztwa Rolniczego w Łosiowie
 • 11.2012 r. – Capgemini Polska sp. z o.o. w Warszawie
 • 11.2012 r. – Miasto Opole
 • 11.2012 r. – Gmina Dobrzeń Wielki
 • 07.2012 r. – Enerbia sp. z o.o.
 • 07.2012 r. – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • 04.2012 r. – Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce
 • 03.2012 r. – Globau sp. z o.o.
 • 03.2012 – Raf-Mar-Bud S.C.
 • 02.2012 r. – Stowarzyszenie “Dąbrowskie Skarby”
 • 02.2012 r. – Ministerstwo Sprawiedliwości w RP Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz Prezesi Sądów Okręgowych i Kuratorzy Okręgowi
 • 01.2012 r. – Szpital wojewódzki w Opolu
 • 11.2011 r. – Urząd Miasta Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu
 • 10.2011 r. – Izba Celna w Opolu
 • 10.2011 r. – Gmina Kędzierzyn-Koźle
 • 02.2011 r. – Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu
 • 01.2011 r. – Muzeum Górnośląskie w Ratingen (RFN)
 • 10.2010 r. – Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
 • 06.2010 r. – Kuratorium Oświaty w Opolu
 • 04.2010 r. – Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Pro FM” S.A.
 • 11.2009 r.- Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • 10.2009 r.- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • 10.2009 r. – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
 • 06.2009 r.- Górażdże Cement S.A. w Choruli
 • 05.2009 r.- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
 • 05.2009 r.- Radio Plus w Opolu
 • 03.2009 r.- Województwo Opolskie
 • 02.2009 r.- netkoncept.com s.c. w Opolu
 • 02.2009 r.- Cementownia „ODRA” S.A. w Opolu
 • 12.2008 r. – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
 • 12.2008 r.- Okręgowa Izba Gospodarcza w Opolu
 • 07.2008 r.- Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.
 • 04.2008 r.- Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • 03.2008 r.- Opolskie Regionalne Centrum Wolontariatu przy Opolskim Forum Organizacji Socjalnych
 • 10.2007 r.- Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
 • 02.2005 r.- Komenda Główna OHP