Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odbiór skierowań na praktyki studenckie zawodowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Termin odbioru skierowań do końca stycznia 2020 r.Odbiór skierowań na praktyki studenckie zawodowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Termin odbioru skierowań do końca stycznia 2020 r.

STUDENCI wymienionych kierunków proszeni są o kontakt z BDiSS w sprawie przekazania skierowań na zawodowe praktyki studenckie. tel.:+48 77 442 35 22, praktykicedu@uni.opole.pl

Studenci studiów niestacjonarnych zgłaszają się indywidualnie po uprzednim umówieniu się telefonicznym tel.:+48 77 442 35 22 bądź mailowym e-mail praktykicedu@uni.opole.pl

Termin zwrotu uzupełnionych skierowań (w miarę możliwości) do 07.04.2021 r.

Wydział Sztuki

 • II rok Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Chemii

 • II rok Chemia
 • III rok Chemia nowoczesnych materiałów

Wydział Teologiczny

 • II rok Turystyka i kultura śródziemnomorska

Wdział Ekonomiczny

 • II rok Ekonomia
 • II rok Logistyka
 • II rok Turystyka i wypoczynek
 • II rok Zarządzanie
 • II rok Ekonomia International Business
 • II rok Ekonomia – Studia niestacjonarne

Wydział Filologiczny

 • I rok Język biznesu
 • II rok Edytorstwo
 • II rok Filologia romańska od podstaw
 • II rok Filologia polska
 • II rok Game studies
 • II rok Germanistik
 • II rok Język polski od podstaw z językiem niemieckim
 • II rok Język czeski w sektorze usług
 • II rok Kulturoznawstwo
 • II rok Lingwistyka stosowana
 • II rok Logopedia z językiem polskim jako obcym

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • II rok Informatyka- inż. i licencjat
 • II rok Matematyka

Wydział Prawa i Administracji

 • I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • II rok Administracja
 • II rok Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • II rok Obsługa biznesu- profil praktyczny
 • III rok Prawo

Studia niestacjonarne:

   • II rok Administracja
   • II rok Bezpieczeństwo wewnętrzne
   • III rok Prawo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 • II rok Architektura krajobrazu
 • II rok Biologia
 • II rok Biotechnologia
 • II rok Biotechnologia medyczna
 • II rok Inżynieria środowiska
 • III rok Odnawialne źródła energii

Studia niestacjonarne:

   • II rok Architektura krajobrazu
   • II rok Biotechnologia medyczna
   • II rok Gospodarka leśna
   • II rok Rolnictwo