Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odbiór skierowań na praktyki studenckie w roku akademickim 2021/2022Skierowania dostępne do pobrania od 01 grudnia 2021 do 30 kwietnia 2022

Zwrot wypełnionych skierowań do 30 kwietnia (dla praktyk realizowanych w okresie wakacyjnym)

Zwrot skierowań nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki (dla praktyk realizowanych poza terminem wakacyjnym, dot. również kierunków o profilu praktycznym)

Dokumenty do pobrania (oświadczenia, skierowania)