Logo Uniwersytetu Opolskiego na czarnym tle. Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

 

 

 

 

Uchwała nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 (PDF, 185 KB)

Zasady i tryb rekrutacji:

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz zakres egzaminów wstępnych:

Rekrutacja na studia drugiego stopnia:

Przeliczanie ocen „starej matury” (czyli zdawanej przed 2005 r.) oraz Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) i matur zdawanych za granicą na punkty „nowej matury” (czyli zdawanej od 2005 r.: