Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowe studia podyplomowe w Instytucie Nauk PedagogicznychOd października 2020 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych zostają uruchomione trzy nowe kierunki studiów podyplomowych:

Wymagania stawiane kandydatom na studia – ukończone studia co najmniej na poziomie licencjackim; posiadanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 

Studia trwają trzy semestry, absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog specjalny. Studia te spełniają wymagania zawarte w Standardach kształcenia pedagogów specjalnych z 2019 r.

Szczegółowe informacje: mgr Barbara Grabińska,
inp@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 21