Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Możesz ocenić swoich wykładowcówBiuro Dydaktyki i Spraw Studenckich ponownie zachęca do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w systemie USOS za mijający semestr letni w roku akademickim 2021/2022 dotyczących oceny nauczycieli akademickich za prowadzone zajęcia dydaktyczne. Badanie ankietowe dotyczy każdego nauczyciela akademickiego, który prowadził zajęcia dydaktyczne w mijającym semestrze letnim.

Przypominamy, że ankietyzacja jest w pełni anonimowa! Żaden oceniony nauczyciel akademicki nie wie kto i jak oceniał prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne. Wypełniając kwestionariusz ankiety można również wyrazić swoje ustosunkowanie do prowadzonych zajęć dydaktycznych pozytywnie lub negatywnie, a także wpisać propozycje ich udoskonalenia.

 

Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Ankietyzacja jest prowadzona w dniach: od 18.06 godz. 15.00 do 9.07 2022 r. godz. 23.59.

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich prosi o poważne potraktowanie badania ankietowego, aby w przyszłości organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych były bardziej owocne i satysfakcjonujące.