Zdjęcie otwierające podstronę: Maturzysto, sprawdź nas! Trwa rekrutacja na Uniwersytet OpolskiDwanaście wydziałów, a na nich 76 atrakcyjnych kierunków – maturzysto, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa 11 lipca, a na studia drugiego stopnia 15 lipca.

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa 23 lipca. Wyjątek stanowi kierunek lekarski. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 4 maja (stara matura) i 21 lipca (nowa matura).

 

Do 15 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia, lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa) oraz lista niezakwalifikowanych. Informacje o statusie zakwalifikowania każdy kandydat zobaczy na swoim koncie w IRK, a na kierunkach o dużej liczbie kandydatów wyniki będą też ogłoszone w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne – Wyniki” (łącznie z listami rankingowymi).

Zakwalifikowani do przyjęcia oraz umieszczeni na liście rezerwowej muszą dostarczyć komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 16 lipca do 25 lipca br. w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00, a w soboty od 9.00 do 12.00, Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 29 lipca.

Do 20 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 23 do 29 lipca br. do godz. 15.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 2 września.

Przed odpowiednio 16 lipca (stacjonarne 1. stopnia i jednolite) oraz 23 lipca (stacjonarne 2. stopnia) komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji rozpocznie się 16 lipca na studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie i 21 lipca na studia II. stopnia, a na studia niestacjonarne 26 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) za wyjątkiem kierunku lekarskiego i kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, dokumenty kandydatów na kierunki, gdzie nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne, będzie też przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), a w pozostałych terminach – tylko wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna od 1 września.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji na stronie Uniwersytetu Opolskiego.