Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: List JM Rektora UO do studentów na inaugurację roku akademickiego 2020/2021

Drodzy Studenci!

1 października zainaugurujemy rok akademicki 2020/2021 – 27. na Uniwersytecie Opolskim i 67. w historii naszej wspólnoty akademickiej. Takiej inauguracji jednak jeszcze nie było.

Poziom zagrożenia epidemicznego sprawia, że rozpoczynamy go w formule kształcenia na odległość. Bogatsi o doświadczenia roku minionego chcemy stopniowo przywracać tradycyjny model kształcenia uniwersyteckiego, chcemy powoli wracać do normalności.

Szczegółowy sposób prowadzenia zajęć w nadchodzącym semestrze opisany został w wewnętrznych aktach prawnych – zarządzeniach, decyzjach, komunikatach. Zdalnie prowadzone będą głównie wykłady i lektoraty. Pamiętajcie jednak, że zajęcia w formie kontaktowej muszą odbywać się w warunkach rygoru sanitarnego: zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk, wietrzenie i dezynfekcja sal, ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo namawiam Was do noszenia maseczek i przyłbic. Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej w domach studenckich, unikajcie niczym nieuzasadnionego gromadzenia się; zachowanie dystansu społecznego jest jednym z podstawowych czynników zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

Moi Drodzy,

Z oczywistych względów tegoroczna inauguracja nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że to się już nie powtórzy. Liczę na Waszą pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu tych trudności, proszę o cierpliwość, spokój i zrozumienie w tych trudnych chwilach. Każdy z nas musi jednak wyzwolić nowe pokłady empatii. Epidemia minie, a Uniwersytet Opolski będzie trwał, bo to przecież projekt na wiele pokoleń. Wyjdziemy z tej sytuacji silniejsi.

Inauguracja roku akademickiego to przede wszystkim święto studentów. Nie ma więc lepszego miejsca do jej przeprowadzenia niż Studenckie Centrum Kultury. Zapraszam Was 6 października o godz. 11 na transmisję tej uroczystości – link do niej zamieścimy na naszej stronie internetowej na chwilę przed jej rozpoczęciem.

W uroczystym dniu inauguracji roku akademickiego życzę Wam optymizmu i nadziei, że studia w Uniwersytecie Opolskim to będzie dobry czas do zrealizowania planów życiowych. Młodzieży akademickiej, która rozpoczyna jeden z najpiękniejszych i najważniejszych okresów w swoim życiu, życzę radości studiowania, realizacji swoich pasji i marzeń. Podążajcie do celu za swoim mistrzem. Zapamiętajcie też słowa autora powieści z Waszych szkolnych lat, Marka Twaina: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.

Życzę Wam pięknej i radosnej podróży, pełnej wielu intelektualnych doznań.

Prof. dr hab. Marek Masnyk

Rektor Uniwersytetu Opolskiego