Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

wakacje powoli dobiegają końca. Za niespełna miesiąc rozpoczniemy nowy rok akademicki. Mam nadzieję, że uda się powrócić do tradycyjnego nauczania, a sytuacja epidemiologiczna nie pokrzyżuje naszych planów. W liście skierowanym do rektorów polskich uczelni minister edukacji i nauki zapowiedział powrót do stacjonarnego prowadzenia zajęć jako podstawowej formy kształcenia. Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uchylenie dotychczasowych przepisów oznacza, że w terminie do 14 października zostanie przedłużona ważność legitymacji studentów i doktorantów, a w procesie kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów nadal będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r.

Zgodnie z art.67 ust 4 ww. ustawy część efektów uczenia się objętych programem studiów może zostać uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ocenie ministerstwa, a także Głównego Inspektora Sanitarnego, do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie będą miały zastosowania limity określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. (Dz.U., poz. 861). Szczegółowe rozwiązania zostaną Państwu w krótkim czasie ogłoszone w formie Zarządzenia Rektora.

        To, czy uda nam się powrócić do tradycyjnego nauczania, w dużym stopniu zależy od nas samych. Codzienny wzrost zakażeń zwiastuje nadejście IV fali koronawirusa. Prognozy, na które powołują się epidemiolodzy, przewidują, że we wrześniu krzywa zachorowań będzie dynamicznie wzrastać. Rada Medyczna przy premierze uważa, że szczyt pandemii przypadnie na październik-listopad, a dziennie przybywać będzie 20 tys. nowych przypadków. Zwiększona zachorowalność spowodowana będzie nie tylko sezonowością koronawirusa, ale wpływ na to będzie miał także powrót dzieci do szkół.

        Zwracam się do Państwa z apelem, by w trosce o siebie, swoich bliskich, także koleżanek i kolegów z Uniwersytetu, skorzystać z narodowego, powszechnie dostępnego programu szczepień przeciwko COVID-19. Ten sam apel kieruję do nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Na dzień dzisiejszy nie uzależniamy prawa do obecności w murach Uniwersytetu – na zajęciach dydaktycznych, możliwości odbywania praktyk i zajęć klinicznych, praktyk zawodowych i pedagogicznych – od zaszczepienia się. Podzielam pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, że podejmowane przez niektóre uczelnie rozwiązania, będące wyrazem troski o życie i zdrowie społeczności akademickiej i zapewnienie bezpiecznych warunków studiowania i zakwaterowania w domach studenckich, nie może ograniczać konstytucyjności chronionych praw – prawa do nauki. Ale nie wykluczam też, że w najbliższym czasie podjęta zostanie inicjatywa ustawodawcza, która zapewni podstawę prawną dla działań prewencyjnych w czasie pandemii. Obowiązkiem rektora i władz uczelni jest bowiem zapewnienie bezpiecznych warunków studiowania, troska o życie i zdrowie wspólnoty akademickiej – studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.

Apeluję do Państwa, którzy nie przyjęli jeszcze szczepionki, żeby uczynili to niezwłocznie. Dajmy sobie szansę na możliwość ponownego spotkania w roku akademickim.

Prof. dr hab. Marek Masnyk

Rektor Uniwersytetu Opolskiego