kursy doskonalące i dokształcające-link

Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza do uczestnictwa w kursach wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły 16. rok życia, uczącym się, studiującym, aktywnym lub nieaktywnym zawodowo, osobom sprawnym i z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-politycznych, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość i pochodzenie etniczne możliwości pogłębiania wiedzy oraz rozwijania aktywności społecznej.
Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do osób indywidualnych, pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, a także biznesowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowych umiejętności, chcą realizować swoje marzenia i zdolności.

Kursy doskonalące i dokształcające kierowane do osób dorosłych są realizowane w siedmiu zakresach tematycznych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć będzie odbywać się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego).
Czas trwania kursu to 8 lub 16 godzin dydaktycznych lub 5 godzin w przypadku kursów zamawianych przez Rady Pedagogiczne. Zajęcia mogą być realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć będzie odbywać się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego).
Kursy są prowadzone równolegle, dzięki czemu słuchacze mają możliwość kształcenia się na tym samym poziomie oraz z tego samego zakresu, niezależnie od miejsca zamieszkania oraz czasu przeznaczonego na edukację. Proponujemy następujące zakresy tematyczne kursów:

Kursy doskonalające i dokształcające

Człowiek Edukacja Społeczeństwo


 

Człowiek i Środowisko

 • Alternatywne źródła energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Dinozaury w czasie i przestrzeni
 • Zdrowa dieta – podstawy żywienia człowieka
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz
 • Zasady projektowania ogrodów

 

Człowiek i Religia kursy


 

Kultura i Sztuka kursy


 

Języki i Narody Świata kursy


 

Nauka i Technika kursy

 • Tworzenie stron WWW – kurs podstawowy
 • Komputer dla seniora – kurs podstawowy (lub zaawansowany)
 • Podstawy Photoshop – warsztaty
 • Matematyka dla opornych
 • Matematyka dla orłów
 • Fizyka dla opornych

 

Gospodarka, Biznes, Prawo kursy

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Fundusze unijne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością