Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Godziny rektorskie 4 października 2022 roku4 października 2022 roku

W dniu uroczystości

inauguracji roku akademickiego 2022/2023

ogłaszam godziny rektorskie

od godz.10 do godz.14

Studentów przebywających w placówkach medycznych w dniu 4 października 2022 r. nie obejmują godziny rektorskie.

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO