Adres

Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Katowicka 87A,
45-060 OPOLE

Telefony

Sekretariat:

tel.: +48 77 452 75 80
e-mail cedu@uni.opole.pl
http://www.praktyki.uni.opole.pl

Praktyki

tel.: +48 77 452 75 84
e-mail praktykicedu@uni.opole.pl

Analizy Ankiet Ewaluacyjnych

tel.: +48 77 452 75 83