e-Learning – studia podyplomowe

Kursy wprowadzające do korzystania z platformy e-learningowej

  1. Zaloguj się poprzez Centralny Punkt Logowania
  2. Z listy serwisów wybierz “eStudia – Platforma e-learning”
  3. Kliknij na przycisk Zaloguj po lewej stronie u góry
  4. Następnie wybierz z okna opcji Role po prawej stronie e-Learning – Pracownik
  5. Wyświetlą się kursy i materiały dotyczące obsługi platformy e-learningowej i tworzenia e-kursów – przeglądaj je klikając na ich nazwy
  1. Krótka instrukcja użytkowania platformy e-learningowej (FAQ) (Kurs opracował  mgr inż. Janusz Kowal) (PDF, 625 KB)
  2. Zasady umieszczania treści na platformie e-learningowej z poszanowaniem praw autorskich – poradnik (oprac. Jacek Srokosz – Wydział Prawa i Administracji UO) (PDF, 374 KB)
Studenci na zajęciach z e-lerningu