Zabezpieczone: czysty01

Strona chroniona hasłem

Aby zobaczyć chroniony post, wprowadź hasło poniżej:

kursy doskonalące i dokształcające-link

kursy doskonalące i dokształcające-link Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza do uczestnictwa w kursach wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły 16. rok życia, uczącym się, studiującym, aktywnym lub nieaktywnym zawodowo, osobom sprawnym i z niepełnosprawnością,...