Efekty kształcenia

Efekty kształcenia Cel kształcenia: Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów...

e-Learning – studia podyplomowe

e-Learning – studia podyplomowe Kursy wprowadzające do korzystania z platformy e-learningowej Zaloguj się poprzez Centralny Punkt Logowania Z listy serwisów wybierz “eStudia – Platforma e-learning” Kliknij na przycisk Zaloguj po lewej stronie u...

Charakterystyka studiów

Charakterystyka studiów Uczelniany system doskonalenia jakości kształcenia Cel kształcenia: Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji...

Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne Praktyki pedagogiczne realizowane w ramach Studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do...

Program Studiów

Program Studiów PROGRAM STUDIÓW 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 63 pkt ECTS 2. Liczba semestrów: 3 semestry 3. Kształcenie na studiach odbywa się z uwzględnieniem dwóch modułów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki      ...