Regulamin praktyk

Regulamin praktyk Regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 294 KB) Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 256 KB) Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich...

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO Na Uniwersytecie Opolskim zasady odbywania praktyk studenckich regulują: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do...