ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim       Pobierz:...

Praktyki zawodowe i pedagogiczne (ciągłe)

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i pedagogicznej ciągłej student powinien pobrać Skierowanie na praktykę w OEUiP (BDiSS), ul. Katowicka 68, pok. 103, 111. Szczegółowe terminy związane z organizacją i realizacją praktyk na poszczególnych kierunkach ogłasza OEUiP...

Regulamin praktyk

Regulamin praktyk Regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 294 KB) Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 256 KB) Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich...

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO Na Uniwersytecie Opolskim zasady odbywania praktyk studenckich regulują: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do...