Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Sztuki

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Sztuki UWAGA: Procedura obiegu dokumentów dotyczących obowiązkowych praktyk zawodowych w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 440 KB) II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Instrukcja organizacja praktyki...