Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji UWAGA: Procedura obiegu dokumentów dotyczących obowiązkowych praktyk zawodowych w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 440 KB) Administracja Administracja I-go st. Studia  – PROFIL OGÓLNOAKADEMICI...