Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Filozofii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii I-go st HISTORIA i Teraźniejszość 40+ – studia stacjonarne PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – (moduł realizowany wg harmonogramu studiów od roku akademickiego 2020/2021) rok I po II semestrze, rok II po IV...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Socjologii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Psychologii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Psychologii Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne< PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI KOMPLET INSTRUKCJI I DRUKÓW – kierunek Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (PDF, 1.1...