Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Filozofii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii I rok i II rok I-go HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ – studia stacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Istrukcja organizacji praktyki zawodowej – kierunek – I rok i II rok I-go HISTORIA i...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Socjologii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Psychologii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Psychologii Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne< PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI KOMPLET INSTRUKCJI I DRUKÓW – kierunek Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (PDF, 1.1...