Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny UWAGA: Procedura obiegu dokumentów dotyczących obowiązkowych praktyk zawodowych w Uniwersytecie Opolskim (PDF, 440 KB) Ekonomia – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Do pobrania; Instrukcja organizacji i...