Numer konta

Numer konta BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU09 1090 2138 0000 0005 5600...

Struktura

Struktura Obszar Praktyk Studenckich PRAKTYKI STUDENCKIE – ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE: KIERUNKI OKOŁOMEDYCZNE mgr Justyna Bobińska – specjalistae-mail: praktyki@uni.opole.ple-mail: justyna.bobinska@uni.opole.pltel.: 77 442 35 22 (w sieci UO 3522)I piętro pok....

Kontakt

Kontakt Uniwersytet Opolski – Obszar Praktyk Studenckich ul. Katowicka 68, 45-060 Opole PRAKTYKI STUDENCKIE: ZAWODOWE mgr Justyna Bobińska – specjalistae-mail: praktyki@uni.opole.ple-mail: justyna.bobinska@uni.opole.pltel.: 77 442 35 22 (w sieci UO 3522)I piętro pok....