Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i...

Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna * ZOSTAWIC-SPRAWDZIC**

Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna Cel główny: Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych jako jednego z elementów podnoszenia jakości pracy w placówkach szkolnych i pozaszkolnych. Cele szczegółowe:...