Możesz ocenić swoich wykładowców

Możesz ocenić swoich wykładowców

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich ponownie zachęca do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w systemie USOS za mijający semestr letni w roku akademickim 2021/2022 dotyczących oceny nauczycieli akademickich za prowadzone zajęcia dydaktyczne. Badanie ankietowe dotyczy...