ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim       Pobierz: ZARZĄDZENIE...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19       Pobierz: ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim.         Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu...
ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych...