Regulaminy i Akty Prawne

Regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim ZARZĄDZENIE nr 61/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w...