ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 13 maja 2022 r. tekst jednolity z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023      ...
ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023      ...
23 grudnia 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy

23 grudnia 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy

Ustalam 23 grudnia 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego           Pobierz: OBWIESZCZENIE nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w...
ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023         Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia...
ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

OBWIESZCZENIE nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia dnia 31 października 2022 r. dniem rektorskim wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego       Pobierz: OBWIESZCZENIE nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 października 2022...
ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim       Pobierz:...